Монтаж на растерен окачен таван

Окачен растерен таван е система от носещи профили и квадратни пана със стандартен размер 60х60см.

Основното предимство е че успяваме да скрием всички комуникации, неравности и дефекти на основният таван. Самата модулна конструкция на таванa го прави лесно демонтируем и взаимно заменяем.

Има пет основни части на системата за окачен таван.
* L профил / обкрайчващ профил /, той се монтира по всички основни стени където ще минава конструкцията на окаченият таван.
* Основен профил 360см., използва се като носещ профил, за него се закачва телта към тавана.
* Напречен профил 120см, монтира се напречно между два основни профила.
* Напречен профил 60м, монтира се между два напречни профила /1.20м/
* Растерни пана, масовият размер е 60×60см., но могат да бъдат и 1.20×60см, 1.80х60, 2.40х60см.
Има три вида пана: с прав борд, с полу борд и със скрит борд.
Паната с прав борд се монтират над металните профили и се вижда целият профил.
При паната с полу борд се монтират върху профилите, като скриват част от профила.
Паната със скрит борд се монтират върху профилите като те изцяло скриват металните профили
и се виждат само паната.
Нивото на растерният таван от основният таван може да бъде от минимум 5см. до 5 метра.

1. План за работа

Преди започване на монтажа си направете скица-план на помещението.
За определяне на количеството профили и пана който са ви нужни за монтажните работи на тавана.
Ако ще монтирате луминесцентни тела за вграждане трябва да предвидите какъв размер ще са. С плана вие ще можете да сведете до минимум излишните разходи за материали. Планът на помещението ви ще е нужен и за определяна на равномерното разпределение на паната, за да се получи равна симетрия на крайните пана. Така таванът ви ще изглежда по добре визуално.

2. Взимане на ниво

Ключът към успеха е точното взимане на нивото за тавана.
Съществуващият стар таван или под никога не са на едно ниво /нивелирани/, така че никога не ги взимате за отправна точка при
взимане на нивото за новият таван. Нивата могат да се вземат с лазерен нивелир, с воден нивелир или с обикновен нивелир. Имайте предвид че с обикновен нивелир ако той е къс може да ви излъже при голямо разстояние. Винаги използвайте нивелир с дълго рамо.

3. Определяне на височина

Определянето на височината на тавана зависи от това на какво разстояние от пода искате да бъде висящият таван. След като определите височината, маркирайте с молив или креда с права линия по всички стени на помещението където ще минава L профила.

4. Инсталиране на L профил

L профила се монтира по непрекъснатата линия която сте задали за нивото на тавана. Захващането към стената става чрез дюбели или рапидни винтове в зависимост от основата на стената, в някой случай може да се залепи профила и със силикон. Рязането на профила става чрез ножица за ламарина. При външни ъгли трябва да се внимава
фугата при съединяването на двата L профила да не е на нивото очите.
Когато има по голяма фуга може да се запълни със силикон.

5. Създаване на център

Вземете дължината и ширината на стаята и със обикновен конец  създайте център на стаята. Като закрепите конеца в центъра на всяка една стена на помещението.
Така после по време на монтажа ще имате винаги отправна точка за постигане на прави ъгли при конструкцията. Също ви помага и при нивелиране на тавана в хоризонтална линия. А от там и по добра визия после.

6. Разпределение на паната

Придържайки се към чертежа на помещението, вие можете да започнете да монтирате основните профили.
Стараете се така да разпределете паната за да имате възможно най малко фира на материала. Избягвайте последните пана да са под 10см. Ако трябва отрежете малко от първият ред пана, и така ще се увеличи размера
на последният ред пана.

7. Монтиране на основният профил

Монтирането на основният профил става според вашият чертеж.Той се монтира на 120см. от стената. Имайте предвид че не всички стени са идеално прави и това може да и подведе. Заради това проверете и в двата края на помещението да е на еднакво разстояние. Както в /точка 5/ се старайте да се придържате към идеалният квадрат. Когато основният профил е къс, той се съединява с друг основен профив чрез жлеб в края на двата профила.

8. Монтиране на окачвачи

Монтирайте на основният таван дюбел кука за окачвачите на
основният профил. Куките трябва да бъдат успоредно над основният профил на разстояние не повече от 120см еда от друга. Вземете обикновена тел и вържете единият край на телта за куката, а другият край за основният профил. Чрез повдигане на профила , нагоре или надолу вие се стараете да нивелирате профила според маркиращият конец. След като основният профил се изравни в една линия с конеца стегнете в това положение телта. Направете същото със всички окачвачи.

9. Инсталиране на напречен профил

Инсталирането на напречните профили става чрез поставянето на единият край на напречният профил в специален отвор на другият профил. С притискане на двата профила един към друг те се заключват чрез специална щипка в края на профилите. Специалните отвори са разположени на равно разстояние един от друг по цялата дължина на основният профил. Инсталирането на следващият профил става на разстояние в зависимост какви пана сте избрали. Като между два основни профила се монтират напречни профили от 120см. на разстояние от 60см.един от друг. А между два напречни профила от 120см. са монтира профил от 60см. Повторете същите процедури докато завършите целият таван.

10. Поставете на пана

Паната се поставят върху готовата конструкция. Паното се вкарва през отвора под лек ъгъл след което се поставя на желаното място. При добре направена конструкция паната трябва да влизат в отворите без никакво усилие. При невъзможност растерното пано да влезне свободно в конструкцията, не го натискайте силно. Паната са крехки и могат лесно да се счупят. При изрязването на крайните пана използвайте линия и макетен нож. Извършвайте монтажа на растерните пана с чисти ръце или ръкавици, за да избегнете замърсяването им.

Leave A Comment

Покажи бутоните
Скрий бутоните